Leg Psykoterapeut Per Malm

Fil. mag, leg. psykoterapeut (utbildad vid S:t Lukas) 

Jag arbetar med psykoterapi, parsamtal, konfliktlösning, krisbearbetning, undervisning, handledning och chefscoaching (individuellt och i grupp.)

Specialiteter: Sådana psykiska besvär som hänger samman med livskriser och förändrade livsomständigheter, till exempel övergången från ungdom till vuxen, från att ha en kärlekspartner till att vara ensam, från att vara frisk till att vara sjuk,  från att ha ett arbete till att bli arbetslös, från att vara ett kärlekspar som fungerar ihop till att vara ett par som inte längre kan tala med, eller förstå varandra.

Jag behandlar även krisreaktioner och psykiska symptom (hos både män och kvinnor) som är följden av sexuella övergrepp.

 

 

per.malm1@gmail.com, 018-157300 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.legterapeutpermalm.se