Leg Psykoterapeut Per Malm

Handledning, Chefsstöd. Enskilt eller i grupp.

Allt fler yrkesgrupper inser värdet av handledning/coaching. Den professionella yrkesrollen  utvecklas i handledning, krävande arbetssituationer blir lättare att handskas med när man får stöd och synpunkter från en handledare och från kollegor.

Jag handleder lärargrupper, kuratorer, ledningsgrupper, verksamhetschefer.

Regelbunden handledning är avlastande, förebygger stress och förbättrar den psykosociala miljön på arbetsplatsen.

per.malm1@gmail.com, 018-157300 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.legterapeutpermalm.se